தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை – அருங்காட்சியகத் திட்டம்

அருங்காட்சியகங்கள் நமக்கு மனித குலத்தின் வளர்ச்சியைப் பதிந்து வைக்கவும் முந்தைய வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளவும் உதவுகின்றன. தமிழ்ச்சிந்தனைச் சூழலில் அருங்காட்சியகங்களை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் மிகக் குறைவு. இதனை கருத்தில் கொண்டு இளம் வயது முதலே பள்ளிக் குழந்தைகளும்...

 by  Read more...

மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயில்

அமைந்திருக்கும் இடம்: கூகள் கோர்டினேட் …. க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ் இந்த பகுதியில் மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயில் புகைப்படங்களைக் காணலாம். இது மகேந்திர வர்ம பல்லவன் கி.பி.7ம் நூ கட்டிய கோயில்.. ந்சக்சக்ச்ஜ் அக்ஜ்ச்டக்ஜ்ச் அட்கக்

 by  Read more...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

 by  Read more...

Viewing results: 1 to 3 of 3