• மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயில்

  • Back
 by 

அமைந்திருக்கும் இடம்: கூகள் கோர்டினேட் …. க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ்

இந்த பகுதியில் மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயில் புகைப்படங்களைக் காணலாம். இது மகேந்திர வர்ம பல்லவன் கி.பி.7ம் நூ கட்டிய கோயில்.. ந்சக்சக்ச்ஜ் அக்ஜ்ச்டக்ஜ்ச் அட்கக்

Category: Virtual Museum - Comments: Comments Off on மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயில்